ഇത് പൊളിക്കും!!! ഇനി ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല:വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന ഏത് മെസ്സേജും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇനി മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം(snap trans-translotor all text)

snap trans-translotor all text; ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലാത്തത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കുന്നുണ്ടോ.. എന്നാൽ ഇനി അവർക്ക് മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ ഒരു കിടിലൻ കൂട്ടുകാരൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ…